Musta lista

tietokoneet

Englanninkielisen blogin puolella on SpamLookupin avainsanalista spämmintorjunnan apuvälineeksi. Jos käytät Movable Typen kolmosversiota ja spämmiä tunkee ovista ja ikkunoista, listalla saa tilkittyä isoimpia rakoja.