« nähdä nuorempi polvi innokkaana. Ainejärjestön | Etusivu | Julkinen elämöinti ja oman teknisen »

tammikuu 15, 2004

"Erilaisten stereotypiain (kaavoittumien) merkitys kulttuurissa

"Erilaisten stereotypiain (kaavoittumien) merkitys kulttuurissa on
niin suuri, että koko kulttuurin käsite on määritelty niihin
vetoamalla: kulttuuri on kulloisenkin yhteisön jäsenille ominaisten
opittujen käyttäytymispiirteiden ja kaavojen sekä näiden tuotteiden
yhtenäinen kokonaisuus. Jos kaikki yhteisön jäsenet noudattaisivat
milloin tahansa mitä tahansa ihmiselle mahdollista
käyttäytymiskaavaa tuloksena olisi 'hulluinhuone ja perikato',
kuten E. Adamson Hoebel toteaa (Primitiivinen kulttuuri, 1958).
Yhteiskunta on mahdollinen vain 'rajoittavan järjestyksen'
puitteissa.
--- Opittujen käyttäytymiskaavojen vaikutus tulee näkyviin
tuhansissa arkielämän tilanteissa. Odotamme, että henkilö joka
vastaa puhelimeen, puhuu ensin, vaikka soittaja tietäisi luuria
nostetun. Jos joku kysyy: 'Olisiko savuketta?' ja toinen vastaa:
'On' tarjoamatta mitään, hän joko pilailee, käyttäytyy
karkeasti tai tulee vieraasta puheyhteisöstä, jossa ei tajuta
kysymykseen sisältyvää vaatimusta. ---
Sosiaalisia sääntöjä ja arkielämän lainalaisuuksia on pyritty
tutkimaan ja paljastamaan 'häiritsemällä' todellisuutta tai
sitä, mitä sanotaan todellisuudeksi ja joka koostuu ihmisten
yhteisestä tietovarastosta. Erässä kokeessa opiskelijoita
kehotettiin rikkomaan tavanomaisia, mutta julkilausumattomia
vuorovaikutuksen sääntöjä yksinkertaisin tavoin (pyytämään
selvennyksiä yleisiin ilmaisuihin, työntämään kasvonsa odottamatta
toisen nenän eteen, käyttäytymään kotona kuin täysihoitolainen
jne.) Seurauksena oli ahdistumista, hätääntymistä, suuttumuksen ja
ärtymyksen tunteita, joita eivät poistaneet jälkeenpäin annetut
selityksetkään."

Laura 15.01.04 13:33