Vastuullista RSS-käyttäytymistä

tietokoneet

Visa Kopu linkitti Wired Newsin artikkeliin Will RSS Readers Clog the Web?. [A]s the programs and the underlying RSS standard grow more popular, some question whether the Internet will be able to handle the traffic.

Tarkistakaapas, RSS-käyttäjät, kuinka tiuhaan käyttämänne ohjelma tarkistaa RSS-tiedostojen tuoreuden. Minulla on hyvä omatunto: oma ohjelmani tarkistaa lähteet vain kolme kertaa päivässä (niistäkin voisi kyllä poistaa kaksi). Bloglines tarkistaa kerran tunnissa, mutta siellä yksi tarkistus palvelee huomattavasti suurempaa joukkoa käyttäjiä.

Omalta osaltani asia ei ole vielä ongelmallinen, vaikka RSS-tiedostoni ovatkin varsin isoja. Tarjoilen kuitenkin edelleen kokonaisia artikkeleja pelkkien otsikoiden tai katkelmien sijasta. Jos suosio kasvaa valtaviin mittoihin, täytynee sisältöä rajoittaa. En kuitenkaan usko, että näillä jutuilla sellaista suosiota saavutetaan.

Julkaistu
Kategoria(t): Tietokoneet