Sanastollista myyräntyötä

Ilmeisesti englannissa ei ole myötähäpeää vastaavaa käsitettä. Olenkin aloittanut hiljaisen lobbauksen tavoitteenani saada englanninkieliset ihmiset käyttämään suomenkielistä sanaa tästä termistä – puhutaanhan englanniksi Schadenfreudestakin, kun vahingonilollekaan ei ole omaa sanaa.